ASPI - Komentáře k legislativě

Ve spolupráci se společností Wolters Kluwer ČR, a.s. jsme pro vás připravili vyhledávání komentářů k legislativě
přímo v systému Insolvenční správce
®.

Propojení s legislativní databází ASPI umožňuje uživatelům Insolvenčního správce® vyhledávat vždy nejaktuálnější:

KOMENTÁŘ K INSOLVENČNÍMU ZÁKONU

KOMENTÁŘ K NOZ

Komentáře jednoduše vyhledáváte podle příslušného čísla paragrafu.

Modul přednostně nabízí odkazy dle agendy, se kterou právě pracuje. Pracujete-li například s agendou záložky Přihlášky pohledávek, systému vyhledá komentáře k paragrafům relevantním pro přihlášky pohledávek.

 

Modul je nadstavbový, cena služby je 300,- Kč*/měsíc, 3.300,- Kč*/rok.

*Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Obsahuje kompletní komentáře k Insolvenčnímu zákonu č. 182/2006 Sb. a Občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. Aktualizace probíhají automaticky.

Autory komentářů k Insolvenčnímu zákonu jsou Mgr. Jan Kozák, Mgr. Alexander Dadam a Mgr. Lukáš Pachl. Autory komentářů k občasnému zákoníku jsou prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSC., prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc., prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., a kolektiv.

Jak to funguje?

Po zaplacení poplatku se v softwaru Insolvenční správce® na pravém okraji modré lišty objeví ikona funkce ASPI – Komentáře k legislativě. Kliknutím na ikonu a výběrem mezi Insolvenčním zákonem a Občasným zákoníkem můžete snadno vyhledávat příslušné komentáře podle čísla zadaného paragrafu.  Funkce navíc sama nabízí další paragrafy relevantní k části systému, se kterou aktuálně pracujete.

Pro objednání kontaktujte manažera prodeje Michala Černého na telefonním čísle 775 712 715 nebo prostřednictvím emailu michal.cerny@insolvence.as.