Popis funkcí softwaru Insolvenční správce®

Informační systém Insolvenční správce® zajišťuje správu agendy insolvenčních správců od okamžiku ustanovení správce až po konečnou zprávu a návrh zprávy o splnění oddlužení.

Insolvenční případy

 • vstupních informace o insolvenčním případu buďto automaticky načtete z insolvenčního rejstříku (ISIR), nebo si je zapíšete pomocí zjednodušeného průvodce.
 • lhůty stanovené usnesením si zadáte k případu a aplikace vás bude upozorňovat na jejich dodržování.

 

Videomanuál se základními postupy práce se systémem Insolvenční správce® naleznete zde


Správa přihlášek pohledávek (modul Přihlášky pohledávek)

 

 • přihlášky pohledávek zadáte jednoduše, pomůže vám průvodce pro jejich zápis
 • správnost zadaných dat zkontrolujete komparací s formulářem v listinné podobě
 • máte neustálý přehled o jednotlivých aspektech přihlášek pohledávek (vykonatelnost, zajištění, podmíněnost, incidenční spory a podobně) i jejich stavu v rámci jednotlivých fází insolvenčního řízení („zařazeno k přezkumu“, „nepřezkoumává se“, „přezkoumáno“)
 • pohodlně vyhledáte přihlášky pomocí filtrů a fulltextového vyhledávače
 • automaticky generujete přezkumné listy dle požadavků jednotlivých soudů
 • máte přímé propojení modulu Přihlášky pohledávek s dalšími moduly jako Majetek a Náklady

 

Videomanuál se základními postupy pro práci s přihláškami pohledávek

Videomanuál popisující postup při postoupení přihlášky pohledávky

Videomanuál popisující postup při zpětvzetí přihlášky pohledávky

 

Správa majetkové podstaty (modul Majetek)

 • snadno sestavíte soupis majetkové podstaty dlužníka (majetek a finanční prostředky dlužníka)
 • výhodná je pro vás provázanost se zajištěním konkrétní pohledávky
 • máte perfektní přehled o vylučovacích žalobách
 • sledujete změny na jednotlivých účtech majetkové podstaty, které souvisí jednak s vnitřními operacemi provedenými v aplikaci a také s manuální úpravou stavu finančních prostředků
 • k dispozici máte také historii pohybu finančních prostředků
 • soupis majetkové podstaty dlužníka generujete automaticky

 

Správa nákladů (modul Náklady)

 • výpočet odměny insolvenčního správce máte automaticky (dle zvoleného způsobu řešení úpadku)
 • vždy máte podrobný přehled o hotových výdajích insolvenčního správce
 • evidujete si i běžné náklady (např. náklady spojené se správou nebo zpeněžením majetkové podstaty) – přímé propojení s modulem Majetek

Zpráva ZOPO a Hromadný splátkový kalendář (oddlužení)

 • modul Zpráva ZOPO využijete při řešení úpadku oddlužením splátkovým kalendářem
 • funkce umožňuje automatické sestavení splátkového kalendáře dle typů příjmů dlužníka
 • software automaticky dopočítává procento připadající na jednotlivé věřitele dle usnesení soudu, ale můžete provádět i manuální opravy, pokud je potřeba
 • splátkový kalendář zohledňuje privilegované platby a sporné pohledávky (v případě, že je pohledávka věřitele popřena nebo není dosud přezkoumána)
 • funkce umožňuje generovat přehled navrženého vyplacení jednotlivých věřitelů
 • v modulu Zpráva ZOPO si můžete vytvořit příkaz k úhradě, který je možné použít v elektronickém bankovnictví bank Česká spořitelna, ČSOB, MONETA Money Bank, KB, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Sberbank a další (J&T BANKA, LBBW Bank, Oberbank AG, Volksbank, VUB, Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Fio banka), podporovány jsou formáty: ABO, Best, CSOB txt., MMB, Gemini 4, Gemini 5, KM, Multi Cache a další

Hromadný splátkový kalendář

 • modul Hromadný splátkový kalendář umožňuje uživatelům vyplácet všechna insolvenční řízení řešená jako oddlužení pomocí splátkového kalendáře z jednoho místa v softwaru
 • funkce umožňuje zadávání příjmů, jak ručně nebo prostřednictvím modulu Načítání bankovních výpisů
 • částky určené jednotlivým věřitelům se automaticky přenášejí do tabulky ZOPO (Zpráva o plnění oddlužení)


Generování Zprávy o plnění oddlužení (ZOPO)

 • funkce Zpráva – ZOPO


Samostatná evidenci příjmů

 • v rámci funkce Zpráva - ZOPO lze evidovat všechny druhy příjmů dlužníka v jednotlivých měsících


Videomanuál popisující práci s modulem Zpráva ZOPO naleznete zde

 

Příkaz k úhradě

 • nově zahrnuje odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce i ostatní privilegované pohledávky, které mají být ze strany správce v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře hrazeny

 

Konečná zpráva

 • modul Konečná zpráva je k dispozici při řešení úpadku konkurzem, nepatrným konkurzem a oddlužením prodejem majetku
 • funkce vám umožní provést proces automatizovaného sestavení konečné zprávy
 • při sestavení konečné zprávy dochází ke kontrole vložených dat, které se přenášejí do textového výstupu konečné zprávy
 • výsledný  dokument obsahuje ekonomickou část konečné zprávy včetně všech náležitostí požadovaných insolvenčním zákonem, kompletní přehled věřitelů a vyčíslení pohledávek, které mají být zařazeny do rozvrhu

Rozvrh

 • Rozvrh je k dispozici při řešení úpadku konkurzem, nepatrným konkurzem a prodejem majetku
 • funkce umožňuje automaticky sestavit návrh na rozvrhové usnesení
 • při sestavení návrhu rozvrhového usnesení Insolvenční správce® opětovně kontroluje správnost vložených dat s ohledem na možné změny, ke kterým došlo v období od sestavení konečné zprávy
 • výstupem je návrh rozvrhu, který kromě přehledu věřitelů a jejich pohledávek obsahuje přehled částek, které mají být v rámci rozvrhu vyplaceny (výpočet probíhá automaticky)
 • rozdělení výtěžku pouze mezi zvolené věřitele můžete provést pomocí modulu Částečný rozvrh

Evidence sporů

 • Evidence sporů umožňuje přehledně evidovat všechny typy incidenčních sporů i dalších sporů, které byly vyvolány v insolvenčním řízení a jejich export do Konečné zprávy

Datová schránka

 • Datová schránka umožňuje zdarma propojit software Insolvenční správce® s datovou schránkou a evidovat v softwaru dokumenty, které byly k jednotlivým insolvenčním řízením správci do datové schránky doručeny
 • systém umí datové zprávy přijímat i odesílat – nemusíte se tak přihlašovat do samostatné aplikace, vše máte na jednom místě
 • datové zprávy jsou v softwaru uloženy a můžete si je tak prohlížet i po uplynutí 90 denní úložní lhůty
 • Datová schránka neposkytuje tzv. časová razítka a jde tedy pouze o prosté uložení zprávy samotné a její přílohy

Dopis online

 • Dopis online je jedna ze služeb portálu Hybridní pošty poskytovatele Postservisu, která umožňuje elektronické podání různých druhů zásilek a jejich online zaplacení. Vytvoříte si dopis, upomínku či jakýkoliv jiný dokument v elektronické podobě a místo vytištění, nákupu obálky a cesty na poštu jen vytvoříte dokument, uložíte jej ve formátu PDF a elektronicky odešlete.

Organizér

 • Organizér zajistí lepší organizaci práce prostřednictvím generování úkolů a hlídání uplynutí lhůt, které jsou evidovány v softwaru

Pobočky

 • modul Pobočky umožňuje rozdělení případů mezi jednotlivými pobočkami kanceláře a přiřazování uživatelů systému ke konkrétním pobočkám

Odeslání dokumentu ze softwaru emailem

 • umožňuje odesílání dokumentů přímo ze softwaru Insolvenční správce®

Vyhledávání ASPI

 • propojení s legislativní databází ASPI umožňuje vyhledávat aktuální judikaturu a právní předpisy přímo ze systému
 • funkce je zcela zdarma a zahrnuje judikáty i právní předpisy k jakémukoliv vybranému datu
 • nadstavbový modul ASPI – Komentáře k judikatuře vám navíc zprostředkuje veškeré komentáře k Insolvenčnímu zákonu i Novému občasnému zákoníku přímo při práci s informačním systémem, více informací zde

Likvidace

 • nadstavbový modul Likvidace vás přehledně provede celým procesem likvidace
 • pomůže vám s oznámením a zveřejněním vstupu firmy do likvidace, zpracováním nákladů, vypořádáním závazků
 • zjednoduší a zefektivní komunikaci s úřady, bankami a obchodními partnery firem
 • pohlídá za vás všechny důležité termíny a generuje potřebné vzory dokumentů, více informací zde

Poptávač

 • zpeněžíte majetek v insolvenčním řízení snadno a rychle
 • zcela automaticky odesílá nezávazné poptávky vybraným partnerským firmám, které jsou v informačním systému administrovány, více informací zde

 

 


Technická a uživatelská podpora softwaru Insolvenční správce®

Mobil: +420 739 389 718

Jsme vám k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 17:30 hodin.


Vyzkoušet systém Insolvenční správce®
Potřebujete doplňující informace? Zeptejte se zde
Nejčastější dotazy