INSOLVENCE 2008 − PARTNER INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ

Zajišťujeme IT řešení, služby a odborné vzdělávání pro insolvenční správce.

 

“Existujeme dvanáct let. Začínali jsme u jednoho stolu a dnes platíme za hodnotného parťáka českých insolvenčních správců. Jak jsme se dostali tam, kde jsme?

 

Začínali jsme v roce 2007 jako malý tým právníků a programátorů. Díky insolvenčnímu zemětřesení, které proběhlo v následujícím roce a znamenalo přelom v právním prostředí i celé společnosti, jsme se pro insolvenci nadchli a rozhodli se jí věnovat naplno.

Pro nově vznikající společnost jsme vybrali název Insolvence 2008 a pustili se do programování softwaru pro správu insolvenčních řízení.

Abychom z něj udělali co nejlepšího pomocníka, zorganizovali jsme pravidelná „klubová setkání“ s insolvenčními správci, na kterých jsme naslouchali každodenním starostem a dávali dohromady jejich představy o usnadnění náročné administrativy. Tak jsme získali první uživatele našeho softwaru, který jsme nazvali prostě „Insolvenční správce“.

Do insolvenčního procesu jsme se rozhodli zapojit nejen softwarem, ale i vlastními silami a znalostmi. Zavedli jsme službu Virtuální asistentka, která pomáhá správcům se zpracováním a kontrolou dat v softwaru. Hlídá termíny, pomáhá vyvažovat administrativní úkony a v problematice se vyzná.

Díky každodenní komunikaci se správci jsme zjistili, že kromě běžné agendy musí sledovat nejnovější dění a neustále se vzdělávat. Oslovili jsme proto kapacity z oboru a uspořádali vzdělávací Semináře s oborníky. Díky velkému zájmu se rozrostly na celoroční záležitost završenou KONFERENCÍ INSOLVENCE.

Pro komplexní podporu oboru začal fungovat náš informační portál Insolvenční zóna, který zpracovává nejen aktuální témata z insolvence ale také dotazy samotných dlužníků a věřitelů.

Abychom pomohli také veřejnosti, naprogramovali jsme Monitoring rejstříku věřitelů a Monitoring insolvenčního rejstříku.

Díky novele insolvenčního zákona v roce 2017 jsme správcům zajistili plynulý přechod na systém provozoven v jednotlivých krajích.

 

Mise

Nabízet profesionální služby pro insolvenční správce s cílem maximálně zjednodušit a urychlit jejich každodenní agendu při správě insolvenčních řízení. Díky vzdělávacímu cyklu Seminářů s odborníky chceme přispívat ke kultivaci celého insolvenčního oboru.

"Naši zákazníci jsou pro nás prioritou, a proto vycházíme maximálně vstříc jejich požadavkům." Mgr. Tomáš Valášek (výkonný ředitel Insolvence 2008, a.s.)

Vize

Zefektivňovat kompletní agendu insolvenčního řízení, poskytovat poradenství a zajišťovat vzdělávání v oboru.

Kontaktujte nás

 

Dodavatel IT řešení :