INSOLVENCE 2008, A.S. − PARTNER INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ

Zajišťujeme IT řešení, služby a odborné vzdělávání pro insolvenční správce.

Náš informační systém Insolvenční správce® využívá okolo 200 insolvenčních správců.

Organizujeme odborné vzdělávání pro insolvenční správce i další zájemce o oblast insolvenčního práva.

Insolvence 2008, a.s se opírá o zkušenosti právníků, odborníků v oblasti insolvenčního řízení a především samotných insolvenčních správců, kteří se přímo podílejí na vývoji softwaru Insolvenční správce®. Nejmodernější technologické zázemí a technickou podporu zajišťuje mateřská společnost CCV Informační systémy − ryze česká softwarová společnost, která patří k předním hráčům v oblasti informačních systémů na českém a slovenském trhu.

Mise

Nabízet profesionální služby pro insolvenční správce s cílem maximálně zjednodušit a urychlit jejich každodenní agendu při správě insolvenčních řízení. Díky poskytovaným poradenským službám v oblasti insolvence a informačních technologií chceme přispívat k neustálému vzdělávání našich klientů.

"Naši zákazníci jsou pro nás prioritou, a proto vycházíme maximálně vstříc jejich požadavkům." Mgr. Tomáš Valášek (výkonný ředitel Insolvence 2008, a.s.)

Vize

Zefektivňovat kompletní agendu insolvenčního řízení pomocí elektronického řešení, poskytovat poradenství a zajišťovat vzdělávání insolvenčních správců, jejich spolupracovníků i dalších odborníků v oblasti práva.

Kontaktujte nás

 

Dodavatel IT řešení :