Obecné často kladené dotazy k ISIS

Je omezeno množství řízení, které mohu pomocí Insolvenčního správce® zpracovat?

Ve variantě Optimum+ můžete spravovat neomezené množství případů. Varianta Lite umožňuje pracovat maximálně s 10 řízeními, ve variantě Optimum 20 můžete spravovat až 20 řízení.

 

Může software Insolvenčního správce® používat v kanceláři více lidí nebo je potřeba zakoupit licenci pro každého zvlášť?

Software Insolvenčního správce® může používat více lidí v jedné kanceláři v rámci jedné zakoupené licence. Všichni mají přístup do jedné databáze, ale každý má své přístupy.


Mám zřízeno několik poboček, je možné insolvenční případy roztřídit mezi jednotlivé pobočky?

Ano, systém umožnuje rozčlenění jednotlivých insolvenčních případů pod založené pobočky i nastavení přístupu k pobočce vybranému zaměstnanci. Zaměstnanec pobočky v Praze například nebude mít přístup k případům založeným pod pobočkou v Brně.


Jelikož se jedná o on-line řešení, jak je to s ochranou dat? Neporušuji mlčenlivost podle zákona?

Ztráty dat se bát nemusíte, centrální server je uložen na zabezpečeném úložišti u společnosti, která spravuje obdobné řešení pro státní správu. Přenos dat je zároveň šifrován na stejné úrovni jako přenos dat při elektronickém bankovnictví.

Mlčenlivost neporušujete, podobně jako ji neporušují soudci komunikující přes informační systém datových schránek provozovaný komerčním subjektem mimo sektor orgánů veřejné moci. Bez ohledu na to insolvenční zákon ani zákon o insolvenčních správcích žádnou mlčenlivost insolvenčním správcům nepřikazuje (na rozdíl od advokátů). V softwaru Insolvenční správce® navíc pracujete s daty, která jsou veřejně dostupná v insolvenčním rejstříku (ISIR).

K ochraně dat přispívá i možnost řízení přístupu zaměstnanců insolvenčního správce.


Jak dlouho mi bude trvat naučit se plnohodnotně a efektivně pracovat se systémem Insolvenční správce®?

Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní si uživatelé práci se systémem rychle osvojí. K dispozici jim navíc je pravidelně aktualizovaný uživatelský manuál, funkce interaktivní nápovědy přímo v softwaru nebo množství videomanuálů, které vysvětlují práci s jednotlivými funkcemi a moduly systému krok za krokem. Pro uživatele navíc pravidelně pořádáme školení základní i pokročilejší práce se softwarem. Nabízíme také možnost individuálního školení přímo ve vaší kanceláři podle konkrétních potřeb.


Je Insolvenční správce® napojen na ISIR?

Ano. Insolvenční správce® je napojen nejen na ISIR, ale i ARES. Obsahuje také globální databázi soudů, soudců, katastrálních úřadů, PSČ a států. Zároveň si každý insolvenční správce buduje vlastní databázi věřitelů apod., které může následovně užívat u dalších řízení. Insolvenční správce® tak umožňuje pohodlně zpracovávat data většinou stiskem jediného tlačítka bez nutnosti opisování každého písmenka a šetří tak váš čas.


Umí Insolvenční správce® zpracovat přihlášky pohledávek?

Ano, přihlášku pohledávek věřitele jednoduše zadáte pomocí přehledného průvodce.

 

Umí Insolvenční správce® vypočítat chráněné obydlí dlužníka?

Ano, zahrnuje všechny faktory nutné k výpočtu.

 

Umí Insolvenční správce® zpracovat majetkovou podstatu dlužníka?

Ano.

 

Lze prostřednictvím softwaru Insolvenční správce® řešit i konkurzní řízení?

Samozřejmě, software řeší veškeré formy insolvence a u konkurzních řízení umožňuje jak vyplácení prostřednictvím příkazů k úhradě, tak vytváření sestav konečné zprávy, částečného rozvrhu či rozvrhu.


Je nutné vkládat do softwaru všechna požadovaná data?

S ohledem na správné fungování všech funkcí systému Insolvenční správce® doporučujeme vkládat všechna data. Vždy však záleží na tom, ve které fázi insolvenčního řízení jsou data do softwaru vkládána.

 

Kolik času zabere vyplácení přes software?

V případě, že v systému pracujete s načítáním bankovních výpisů a s hromadným splátkovým kalendářem, můžete zkrátit čas strávený vyplácením až o 70 %.

 

Je možné vkládat splátkové kalendáře či vyplňovat zprávy ZOPO zpětně?

Ano. V případě splátkového kalendáře je však vždy potřeba zvolit datum, ke kterému je splátkový kalendář vytvořen.


Umí software Insolvenční správce® hlídat termíny a lhůty?

Systém automaticky hlídá zákonné lhůty pro zpracování přihlášek pohledávek, zároveň hlídá lhůty, které insolvenční správce zadá do aplikace manuálně (dle rozhodnutí soudu).

 

Je možné prostřednictvím datové schránky odesílat dokumenty k soudu?

Ano, přístup k datové schránce včetně všech funkcí potřebných pro odesílání a přijímání dokumentů insolvenčních řízení je v systému pro všechny uživatele zdarma.

 

Proč je výhodné používat přístup k datové schránce v softwaru Insolvenční správce®?

Pomocí modulu Datová schránka můžete např. snadno odesílat dokumenty vygenerované systémem i vlastní dokumenty, nebo přiřazovat přílohy přijaté či odeslané datové zprávy ke konkrétním řízením. Datová schránka dále umožňuje zdarma archivovat veškeré doručené i odeslané zprávy po neomezenou dobu. Ke zprávám se přitom můžete libovolně vracet, aniž by bylo nezbytné stahovat novou poštu.