Novinky v softwaru


 

Novinky 23.1.0

MODUL ZOPO - řÁDKY PRO MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ SRÁŽKU

 

Vážení uživatelé,

v uplynulém období jsme pro pohodlnější práci v systému Insolvenční správce® připravili zajímavou novinku a to přímo v modulu ZOPO.

V rámci uspokojování pohledávek nezajištěných věřitelů se můžete setkat s případy, kdy je ze strany soudu stanovena minimální, maximální anebo pevná srážka ze mzdy, která se typicky liší od postižitelné částky. Pro snadnější zpracování takovýchto případů jsme implementovali funkci, která vám ve variantě modulu ZOPO s rozšířenými řádky pro přesnější práci s provedenou srážkou umožní zobrazit si řádky k vepisování těchto minimálních, případně maximálních srážek. Hodnoty, uvedené v těchto řádcích budou následně vstupovat do výpočtu dluhu na srážce, případně vratky dlužníkovi.

 

Podrobnější informace naleznete přímo v systému, v sekci nápověda Ke stažení“