Novinky v softwaru

 


 

NOVINKY VERZE 19.8.0

 

Vážení uživatelé,

v uplynulém období jsme pro usnadnění práce v systému Insolvenční správce® opět připravili několik vylepšení a novinek.

Pro rychlý přehled o nových událostech zveřejněných na stránkách ISIR k vašim aktivním insolvenčním případům můžete v systému využívat dialogové okno Události ISIR, které máte k dispozici v záložce Insolvenční případy a dále v záložkách Přihlášky pohledávek a ZOPO jednotlivých insolvenčních případů. Nově můžete toto okno využívat také v modulu Hromadný splátkový kalendář. Prostřednictvím něj vás zde systém pomocí přednastaveného filtru primárně upozorní na události k přihláškám daných řízení, zveřejněné na ISIRu v oddíle „P“. Budete tak mít neustále snadno dostupné informace, které jsou zásadní pro práci spojenou s uspokojováním věřitelů.

V záložce Dokumenty modré lišty, v níž máte evidovány jak v systému vygenerované, tak do systému vložené dokumenty ke konkrétnímu insolvenčnímu případu, si můžete pro usnadnění a zpřehlednění práce se samotným spisem vytvářet libovolné adresářové složky, do nichž pak jednoduše a rychle zařadíte jednotlivé dokumenty. Při tvorbě těchto složek jistě oceníte nové tlačítko, díky kterému můžete snadno zakládat jednu složku po druhé, což vám znatelně urychlí celý proces vytváření například tehdy, pokud na počátku řízení vytváříte celý adresářový strom složek najednou.

Další novinka se rovněž týká práce s dokumenty. Ty můžete v rámci systému pohodlně odesílat e-mailem ze záložky Dokumenty modré i oranžové lišty. Pro efektivnější práci s těmito odesílanými e-maily jsme nově propojili pole pro vepsání textu e-mailové zprávy s funkcí Databáze textů, jistě tak oceníte možnost předpřipravit si například text pro oslovení příjemce, univerzální text či e-mailový podpis.

Pokud v rámci oddlužení, u kterého bylo zveřejněno Usnesení o úpadku po 1. 6. 2019, dojde k přerušení řízení, je zapotřebí tuto skutečnost nastavit v detailu předmětného řízení v záložce Základní. Aby se vám následně takovéto přerušené případy pohodlněji vyhledávaly, připravili jsme pro vás v záložce Oddlužení – splátky nový filtr, který je snadno a rychle vyhledá.

Poslední novinka bude zajímat ty z vás, kteří se přihlašujete pod loginem, přiděleným k licenci označené jako v.o.s. (veřejná obchodní společnost). V záložce Dokumenty oranžové lišty jsme v těchto licencích připravili nový filtr „Správce“, pomocí něhož tak můžete vyhledávat požadované dokumenty dle konkrétních správců, přidělených k jednotlivým insolvenčním případům.

 

Podrobnější informace naleznete přímo v systému, v sekci nápověda „Ke stažení“