Novinky v softwaru

 


 

NOVINKY VERZE 15.2.0

ze dne 23. 1. 2019

 

První novinka se týká okna pro vytváření příkazu k úhradě v systému. Toto okno si můžete snadno a pohodlně otevřít skrze nové tlačítko v zobrazené pravé postranní liště daného insolvenčního případu, a dále si můžete v rámci vytváření příkazu k úhradě v tomto okně přidávat nové, či naopak odebírat stávající řádky. V případě, že máte případy řešeny formou oddlužení plněním splátkového kalendáře, nemusíte již generovat příkaz k úhradě pouze prostřednictvím modulu Zpráva ZOPO, ale můžete si vytvořit vlastní příkaz k úhradě, do kterého si například můžete zahrnout odměnu insolvenčního správce za mezidobí od vydání Usnesení o úpadku do vydání Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, případně vyplatit výtěžek zpeněžení zajištěnému věřiteli.

Ti z vás, kteří pro svou práci využívají úvodní okno „Události ISIR“, jistě ocení nové funkce, jako je například jeho zobrazení v samostatném a pohyblivém okně, díky kterému si tak můžete pracovní plochu obrazovky lépe přizpůsobit tomu, co zrovna děláte. Další novinkou je pohodlnější aktualizace tohoto okna, kdy jedním kliknutím provedete stažení a aktualizaci nejnovějších událostí z webových stránek ISIRu, můžete tak kdykoliv pohodlně sledovat vývoj událostí k jednotlivým insolvenčním případům.

V případě, že v systému pracujete s korespondencí, jistě v rámci tvorby a editace jednotlivých šablon oceníte zpřehlednění seznamu pro vkládání jednotlivých údajů (tagů), které jsou nově roztřízeny do jednotlivých kategorií a navíc jsme k jednotlivým tagům přidali jejich popis včetně informace, z jakého místa v systému se dané informace dotahují.

V případě, že v systému pracujete s korespondencí, jistě v rámci tvorby a editace jednotlivých šablon oceníte zpřehlednění seznamu pro vkládání jednotlivých údajů (tagů), které jsou nově roztřízeny do jednotlivých kategorií a navíc jsme k jednotlivým tagům přidali jejich popis včetně informace, z jakého místa v systému se dané informace dotahují.

 

 

Podrobnější informace naleznete přímo v systému, v sekci nápověda „Ke stažení“