Novinky v softwaru

 


 

NOVINKY VERZE 17.2.0

Vážení uživatelé,
v uplynulém období jsme pro usnadnění práce v systému Insolvenční správce® opět připravili několik novinek a úprav.

První a hlavní novinkou je celková aktualizace modulu Načítání výpisů. Aby se vám s tímto modulem lépe a přehledněji pracovalo, připravili jsme pro vás kromě jeho vizuální úpravy také několik nových funkčností. Jednou z nich je například pohodlnější naimportování samotných bankovních výpisů do systému. Pro rychlejší vyhledávání požadovaných informací jistě oceníte využití přehledných automatických filtrů, či fulltextové vyhledávací pole.

Velkým usnadněním při práci s naimportovanými výpisy bude jistě také možnost nově zakládat typ subjektu „plátce příjmu“ přímo v modulu Načítání výpisů, případně možnost přiřazení platby do jakéhokoliv měsíce v modulu Zpráva ZOPO.

V rámci upřesnění a zpřehlednění údajů, generovaných do elektronických formulářů, které máte k dispozici v záložce „Elektronické formuláře“ modré lišty, jsme na základě vašich uživatelských podnětů implementovali do formuláře „Zpráva o splnění oddlužení“ funkci automatického vyplňování výše odměny za přezkoumané přihlášky.

Dále jsme do elektronického formuláře „Přezkumný list zajištěné / nezajištěné pohledávky“ doplnili v oddíle „A. Pohledávky“ do pole „Důvod popření“ k standardně zobrazovanému textu důvodu popření také samotné číslo dílčí pohledávky, aby tak bylo na první pohled patrné, ke které dílčí pohledávce se předmětný důvod popření vztahuje.

 

Podrobnější informace naleznete přímo v systému, v sekci nápověda „Ke stažení“