Novinky v softwaru

 


 

NOVINKY VERZE 19.4.0

 

Vážení uživatelé,

v uplynulém období jsme pro usnadnění práce v systému Insolvenční správce® opět připravili několik vylepšení a novinek.

V rámci využívání šablony „Výzva zahraničnímu věřiteli“ v záložce Korespondence modré lišty již nemusíte mít věřitele, kterého potřebujete obesílat, nejprve zaevidovaného v detailu daného insolvenčního případu, ale nově můžete jeho název a adresu vepsat přímo do předmětné šablony.

Při tvorbě jednotlivých šablon v záložce Korespondence máte dále možnost přímo k adrese subjektu specifikovat způsob následného odeslání vytvořeného dokumentu. Na základě vašich uživatelských podnětů jsme stávající možnosti, jakými jsou například volba „Doporučeně“, „Osobně“ apod., rozšířili o novou položku a to „E-mailem“.


I poslední úprava se týká záložky Korespondence, kdy jsme pro usnadnění vaší práce se samotnými šablonami připravili novou možnost vložení údaje (tag), pomocí kterého pohodlně do šablony vložíte míru uspokojení věřitelů dle modulu ZOPO, uvedenou vždy pro aktuální měsíc, ve kterém šablonu generujete.

 

Podrobnější informace naleznete přímo v systému, v sekci nápověda „Ke stažení“