Novinky v softwaru

 


 

NOVINKY VERZE 19.11.0

 

Vážení uživatelé,

v uplynulém období jsme pro usnadnění práce v systému Insolvenční správce® opět připravili několik vylepšení a novinek.

Abyste měli své poznámky k jednotlivým insolvenčním případům vždy snadno dostupné a přehledně evidované, můžete v systému využívat modul Správce poznámek. Nově máte možnost poznámky, zaznamenané v tomto modulu, pohodlně odeslat vybraným uživatelům skrze Notifikační centrum, což zajisté urychlí předávání informací k aktuálnímu dění v předmětných řízeních vašim kolegům.

Pro přehlednější vizuální rozlišení přihlášek věřitelů, které máte zadány v jednotlivých řízeních, máte k dispozici oblíbenou funkci barevného označení přihlášek. Můžete si tak například odlišit zajištěné, podřízené, postoupené, zpětvzaté přihlášky věřitelů apod. Nově si navíc můžete pro konkrétní barvy doplnit také jejich popis, tak jak jste zvyklí u nastavení barev pro označení insolvenčních případů.

V rámci přesnějšího označování jednotlivých typů subjektů daného řízení jsme ke stávajícím možnostem přidali nový typ subjektu a to „zahraniční fyzická osoba – podnikatel“. U tohoto nového typu subjektu a dále u stávajících typů „zahraniční obchodní společnost“ a zahraniční sdružení“ máte možnost také zadat v novém řádku „Jiné registrační číslo“ předmětný identifikátor.

 

Podrobnější informace naleznete přímo v systému, v sekci nápověda „Ke stažení“