Novinky v softwaru

 


 

NOVINKY VERZE 22.2.0

 

Vážení uživatelé,

v uplynulém období jsme pro usnadnění práce v systému Insolvenční správce® opět připravili několik vylepšení a úprav.

 

V první řadě jsme se zaměřili na rozšíření funkcí v modulu Automatické načítání přihlášek. Ten slouží ke snadnému a rychlému ukládání dat z přihlášek pohledávek věřitelů přímo do systému, nemusíte tak zveřejněné přihlášky do systému ručně přepisovat. Tento modul je k dispozici všem uživatelům zdarma a to do 31. 1. 2021.

Nyní můžete v rámci využívání modulu načítat nejen přihlášky, zveřejněné  v rejstříku ISIR, ale nově také přihlášky z jiných zdrojů a to ze záložky Dokumenty konkrétního insolvenčního řízení, případně z vašeho počítače.

Modul nyní umožňuje načtení kromě typu pohledávky „nezajištěná – jednotlivě“ nově také typ „nezajištěná – hromadně“. Dále máte možnost si nastavit, jaké typy pohledávek chcete do systému automaticky načítat.

V rámci kontroly automaticky načítaných přihlášek věřitelů vás systém nově upozorní na skutečnost, že přihláška byla podána po lhůtě, případně že načítaný věřitel již v daném insolvenčním řízení figuruje.

Jestliže ke zpracování plateb od plátců příjmů využíváte v systému modul Načítání výpisů, museli jste doposud v případě, že vám na dlužnický účet přišel výtěžek zpeněžení nezajištěného majetku, tuto platbu vepsat do modulu ZOPO manuálně, nově je možné tuto platbu zpracovat přímo prostřednictvím modulu Načítání výpisů.

V rámci kalkulačky pro výpočet hodnoty chráněného obydlí došlo u insolvenčních případů, u nichž bylo zveřejněno Usnesení o úpadku po 1. 1. 2021, k aktualizaci adekvátních hodnot, vstupujících do výpočtů dle tabulek zveřejněných Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

 

Podrobnější informace naleznete přímo v systému, v sekci nápověda „Ke stažení“