Novinky v softwaru

 


 

NOVINKY VERZE 19.0.0

Vážení uživatelé,

v uplynulém období jsme pro usnadnění práce v systému Insolvenční správce® opět připravili několik vylepšení a novinek.

S ohledem na novelu insolvenčního zákona účinnou od 1. 6. 2019 jsme v září letošního roku aktualizovali modul ZOPO (Zpráva o plnění oddlužení) tak, aby odpovídal změnám v insolvenčním zákoně. Nyní touto aktualizací prošel také modul Hromadný splátkový kalendář, pomocí kterého můžete rychle a snadno zadávat a propočítávat příjmy mezi nezajištěné věřitele u insolvenčních případů, které jsou řešeny způsobem oddlužení „splátkami a prodejem majetku“, případně „splátkami“.
Modul umožňuje pohodlné vyplácení jak běžných insolvenčních řízení, tak společného oddlužení manželů. Nově je samozřejmostí možnost vyplácet přerušené řízení i případy, které mají nastaveny rozšířené řádky pro přesnější práci s prováděnou srážkou.

Další novinku jsme si pro vás připravili v rámci práce s přihláškami věřitelů, kdy máte kromě stávající možnosti označit si duplicitní přihlášku nově možnost označit si duplicitu i pro samotnou dílčí pohledávku věřitele.

Abyste pak měli snadnější přehled o těchto duplicitách, máte pro tabulku věřitelů v záložce Přihlášky pohledávek k dispozici nový nastavitelný sloupec „Duplicita“.
Na základě vašich uživatelských podnětů jsme dále takovéto duplicitní přihlášky / dílčí pohledávky vyčlenili z přehledu závazků v modulu Výpočet oddlužení.

 

Podrobnější informace naleznete přímo v systému, v sekci nápověda „Ke stažení“