PŘEZKUM ONLINE

Jak jistě víte, MSp se vyslovilo pro přezkumné jednání online.


Ministerstvo spravedlnosti bude iniciovat legislativní změnu, která stanoví podmínky, za jakých bude v budoucnu umožněno konat osobní jednání s dlužníkem prostřednictvím videokonference.


Z důvodu uveřejněného dohledového benchmarku naši službu
Přezkum online dočasně pozastavujeme.
Zázemí pro Vás máme připraveno, ihned po ujasnění podmínek Vám bude opět k dispozici.

V Brně, dne 20.7.2021


Videokonferenční jednání správce s dlužníkem

JEDNODUCHÉ, ZABEZPEČENÉ, SOUKROMÉ, ZAZNAMENANÉ

 

AUDIO A VIDEO SPOJENÍ

PREZENTACE, SKEN I TISK DOKUMENTŮ

ELEKTRONICKÝ PODPIS S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI

NAHRÁVÁNÍ CELÉHO JEDNÁNÍ

 

Jak funguje?

Přes videokonferenční kanál a vzdálenou obrazovku.

Správce si sám ovládá celý proces přezkumu a pohyb dokumentů bez asistence třetích osob.

Dlužník komunikuje v soukromí vzdálené jednací místnosti.

 

Jak probíhá samotné jednání?

Jednoduše, bezpečně a v soukromí.

V rezervovaný čas připojí obsluha správce ke vzdálenému jednání. Poté opouští místnost.

Správce prezentuje dlužníkovi dokumenty prostřednictvím vzdálené obrazovky, dlužník v případě potřeby naskenuje své a jednoduše zašle. Dokumenty pak může potvrdit svým podpisem s biometrickými údaji. Správce je může pro dlužníka vytisknout vzdáleným přístupem na tiskárnu, která je přímo v místnosti.

Celý přezkum si může správce nahrávat.

 

Jak je zajištěno soukromí?

Veškerou činnost na pracovišti ovládá správce sám.

Dlužník nemá žádné ovládací prvky kromě možnosti skenu a podpisu. Obsluha pracoviště se neúčastní přezkumného jednání ani nepřijde do styku s dokumenty. Po ukončení přenosu dojde k vymazání dat.

 

Která pracoviště jsou již vybavena?

Plzeň, Olomouc, Brno, Ústí nad Labem

 

Jak vidíme platný právní rámec pro videokonferenční přezkumné jednání?

Smyslem a účelem právní úpravy osobního jednání insolvenčního správce s dlužníkem podle  Insolvenčního zákona je zajištění řádného průběhu přezkumného jednání v rámci oddlužení, nikoliv požadavek na současnou fyzickou přítomnost insolvenčního správce a dlužníka při tomto přezkumném jednání. Z platné právní úpravy nelze dovodit explicitní povinnost či dokonce zákaz pro insolvenčního správce v tom smyslu, že přezkumné jednání v rámci oddlužení je možné konat pouze za současné fyzické přítomnosti insolvenčního správce a dlužníka. Při dodržení nároků na personální obsazení, kdy přezkumné jednání povede osobně insolvenční správce, dále technické zajištění, kdy budou splněny zákonné požadavky na průběh a výstupy z přezkumného jednání, a současně se souhlasem dlužníka, je využití prostředků komunikace na dálku při přezkumném jednání v rámci oddlužení možné. Využívání prostředků komunikace na dálku při přezkumném jednání v oddlužení plně respektuje principy hospodárnosti a rychlosti insolvenčního řízení, zároveň při odpovídající úrovni technického řešení přináší oběma stranám flexibilitu i potřebný standard zabezpečení.

Proto také vítáme iniciativu názorové platformy Rozumné právo, která má výraznou podporu České advokátní komory a která doporučuje Ministerstvu spravedlnosti maximální možné využívání videokonferenčních hovorů ve všech typech soudních řízení, a to jak metodickou a technickou podporou dle platné a účinné právní úpravy, tak také novelizací procesních předpisů.

S ohledem na současnou pandemickou situaci a na vývoj v okolních zemích je to potřebná inovace, která také v konečném důsledku podporuje záměr zákonodárce, aby oddlužení využilo co možná nejvíce osob.


Veškeré dotazy vám rádi zodpoví náš obchodní manažer :


Vladimír Michael Kunc

Tel: +420 770 139 970, e-mail: vladimir.kunc@insolvence.as

x

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z prohlížení webu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.


Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.