Reference

Vybrané reference dle jednotlivých krajů.

V současné době využívá informační systém Insolvenční správce® více než 200 insolvenčních správců z celé ČR. Jde o nejrozšířenější software pro kanceláře správců v ČR.