SeMiNářE s odborníky

Pravidelně pořádáme semináře s odborníky z praxe, zaměřené na problematiku insolvenčního práva  a další oblasti provázané s oborem.

Jsou určeny nejen pro insolvenční správce, jejich asistenti, advokáty a koncipienty, ale také odbornou veřejnost, věřitele a neziskové organizace.

Cílem je propojit všechny zúčastněné strany ve společných diskuzích, projít aktuální dění a vyřešit sporná místa.

 

Aktuální rozpis najdete na INSOLVENČNÍ ZÓNĚ.

 

Partneři seminářů:

Konkursní noviny