SeMiNářE s odborníky

Pravidelně pořádáme semináře s odborníky z praxe, které jsou zaměřené na problematiku insolvenčního řízení a na agendu spojenou s insolvenčním právem a organizací kanceláře insolvenčních správců.

Snažíme se rozvíjet nejen znalost insolvenčního práva, ale i problematiky provázanosti s dalšími oblastmi. Semináře s odborníky tak budí zájem nejen u insolvenčních správců, jejich asistentů, advokátů a koncipientů, ale i u odborné veřejnosti, věřitelů a podnikatelských subjektů.

Semináře vedou profesionálové působící v oboru, kteří jsou plně kompetentní k odbornému projevu na zvolená témata. Prostřednictvím seminářů ale usilujeme nejen o další vzdělávání uchazečů. Naším cílem je také vyvolání společné diskuze o aktuálních otázkách a objasnění sporných záležitostí v oboru. Snažíme se pomoci zajistit šíření aktuálních věrohodných informací a rozvíjet informovanost všech zainteresovaných účastníků insolvenčních řízení.

 

Připravujeme pro vás:

Příprava návrhů na povolení oddlužení
Seminář s Mgr. Lukášem Pachlem
5. února 2019 v Brně

 

Popěrné úkony insolvenčního správce a dlužníka a podmínky pro povolení a schválení oddlužení, zejména podle nové právní úpravy
Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou
6. března 2019 v Brně a 14. března 2019 v Praze

 

Vybrané otázky v oddlužení, judikatura v oddlužení a incidenčních sporech a  náhled připravované novely insolvenčního zákona
Seminář s JUDr. Jaroslavou Mištovou a Mgr. Jáchymem Oswaldem
28. března 2019 v Ústí nad Labem

 

Insolvenční minimum
Seminář s Mgr. Lukášem Pachlem
2. dubna 2019 v Brně

 

Novela insolvenčního zákona - verze 2019 (příprava před startem)

Seminář s Mgr. Bc Tomášem JirmáskemMediální partneři:

Další partneři:

 

Konkursní noviny