SeMiNářE s odborníky

Pravidelně pořádáme semináře s odborníky z praxe, které jsou zaměřené na problematiku insolvenčního řízení a na agendu spojenou s insolvenčním právem a organizací kanceláře insolvenčních správců.

Snažíme se rozvíjet nejen znalost insolvenčního práva, ale i problematiky provázanosti s dalšími oblastmi. Semináře s odborníky tak budí zájem nejen u insolvenčních správců, jejich asistentů, advokátů a koncipientů, ale i u odborné veřejnosti, věřitelů a podnikatelských subjektů.

Semináře vedou profesionálové působící v oboru, kteří jsou plně kompetentní k odbornému projevu na zvolená témata. Prostřednictvím seminářů ale usilujeme nejen o další vzdělávání uchazečů. Naším cílem je také vyvolání společné diskuze o aktuálních otázkách a objasnění sporných záležitostí v oboru. Snažíme se pomoci zajistit šíření aktuálních věrohodných informací a rozvíjet informovanost všech zainteresovaných účastníků insolvenčních řízení.

 

Připravujeme pro vás:

Aktuální otázky oddlužení - zdroje plnění, formuláře, judikatura

Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou

22.  dubna 2021, ONLINE

Zaregistrijte se zde.

Insolvenční a trestněprávní aspekty správy majetku územně správních celků

Seminář s Mgr. Ing. Klárou Vítkovou a JUDr. Martinem Richterem, Ph.D.

13. května 2021, ONLINE

Zaregistrijte se zde.

 

Mediální partneři:

Další partneři:

 

Konkursní noviny