SeMiNářE s odborníky

Pravidelně pořádáme semináře s odborníky z praxe, které jsou zaměřené na problematiku insolvenčního řízení a na agendu spojenou s insolvenčním právem a organizací kanceláře insolvenčních správců.

Snažíme se rozvíjet nejen znalost insolvenčního práva, ale i problematiky provázanosti s dalšími oblastmi. Semináře s odborníky tak budí zájem nejen u insolvenčních správců, jejich asistentů, advokátů a koncipientů, ale i u odborné veřejnosti, věřitelů a podnikatelských subjektů.

Semináře vedou profesionálové působící v oboru, kteří jsou plně kompetentní k odbornému projevu na zvolená témata. Prostřednictvím seminářů ale usilujeme nejen o další vzdělávání uchazečů. Naším cílem je také vyvolání společné diskuze o aktuálních otázkách a objasnění sporných záležitostí v oboru. Snažíme se pomoci zajistit šíření aktuálních věrohodných informací a rozvíjet informovanost všech zainteresovaných účastníků insolvenčních řízení.

 

Připravujeme pro vás:


Projednávaná novela insolvenčního zákona a praktické otázky přezkumu pohledávek, zprávové povinnosti insolvenčního správce, formuláře

Seminář s JUDr. Jolanou Maršíkovou
7. listopadu 2018 v Brně21. listopadu 2018 v Praze

 

Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce, vyhláška o personálním a materiálním vybavení a aktuální výkladové problémy a judikatura

Seminář s Mgr. Bc. Tomášem Jirmáskem
28. listopadu 2018 v Praze

 

Společné jmění manželů v oddlužení a vybraná aktuální judikatura

Seminář s Mgr. Rostislavem Krhutem
4. prosince 2018 v Praze a 11. prosince 2018 v Brně

 


 

 


Mediální partneři:

Další partneři:

 

Konkursní noviny