SeMiNářE s odborníky

Pravidelně pořádáme semináře s odborníky z praxe, které jsou zaměřené na problematiku insolvenčního řízení a na agendu spojenou s insolvenčním právem a organizací kanceláře insolvenčních správců.

Snažíme se rozvíjet nejen znalost insolvenčního práva, ale i problematiky provázanosti s dalšími oblastmi. Semináře s odborníky tak budí zájem nejen u insolvenčních správců, jejich asistentů, advokátů a koncipientů, ale i u odborné veřejnosti, věřitelů a podnikatelských subjektů.

Semináře vedou profesionálové působící v oboru, kteří jsou plně kompetentní k odbornému projevu na zvolená témata. Prostřednictvím seminářů ale usilujeme nejen o další vzdělávání uchazečů. Naším cílem je také vyvolání společné diskuze o aktuálních otázkách a objasnění sporných záležitostí v oboru. Snažíme se pomoci zajistit šíření aktuálních věrohodných informací a rozvíjet informovanost všech zainteresovaných účastníků insolvenčních řízení.

 

Připravujeme pro vás:

Novela insolvenčního zákona - verze 2019 (příprava před startem)

Seminář s Mgr. Bc Tomášem JirmáskemNovela insolvenčního zákona – revoluce či evoluce?

Seminář s JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem, Ph.D. MPA, Mgr. Ondřejem Zezulkou a JUDr. Lukášem Zrůstem, BA (HONS), LL.M., MBA


20. června 2019 v Praze a 25. června 2019 v Brně

 


Insolvenční novela 2019 a aktuální judikatura

Seminář s s Mgr. Soňou Kacovskou, JUDr. Ing. Pavlem Šaškem, Ph.D. a Mgr. Viktorem Švantnerem


Mediální partneři:

Další partneři:

 

Konkursní noviny