INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ

Školení pro nové i zkušené uživatele, sestavená na míru aktuálním potřebám všech účastníků.

Zvolit si můžete jak konkrétní oblast v softwaru, tak mix všeho, co právě potřebujete.

Nemusíte nikam jezdit, hradit dopravu a čas věnujete pouze školení.

Školitelka přijede přímo do vaší kanceláře, ve vámi vybraném termínu s potřebnými materiály.

 

Z důvodu maximální péče je optimální počet účastníků omezen na 8 a délka trvání na 6 hodin v jednom dni. Jednotlivá školení můžete kombinovat dle libosti.

V případě, že si vybrete dvě školení v jednom dni, obdržíte slevu 2000 Kč z celkové částky za obě školení!


ŠKOLENÍ SYSTÉM ZÁKLAD

Školení s cílem seznámit se se všemi základními funkcemi systému, zefektivnit svou práci a naučit se využívat všechny jeho přednosti. Školení je určeno pro začínající uživatele.

Program školení

 • Úvod do software Insolvenční správce®
 • Hlavní funkce systému pod drobnohledem
 • Základní nastavení v systému, založení uživatelů, poboček, dlužnických účtů
 • Vložení insolvenčního případu, zadání přihlášek věřitelů
 • Založení a evidence majetku a nákladů
 • Propojení s insolvenčním rejstříkem
 • Správa oddlužení, vyplácení věřitelů pomocí zprávy ZOPO
 • Korespondence v systému, elektronické formuláře, databáze textů a další
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 6 hodin

Cena Individuálního balíčku je 8.000,- Kč bez DPH.

 

ŠKOLENÍ PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK

Rozšiřující školení zaměřené na práci s přihláškami pohledávek v systému Insolvenční správce®. Školení je určeno pro začínající i pokročilé uživatele.

Program školení

 • Zadání přihlášky pohledávky věřitele a její následná úprava v systému
 • Editace vlastností pohledávky
 • Vložení výsledků přezkumu, elektronické formuláře
 • Zpracování postoupení přihlášky věřitele, postoupení dílčí pohledávky věřitele
 • Plné i částečné zpětvzetí přihlášky věřitele
 • Praktická ukázka práce s přihláškou pohledávky věřitele v systému
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3 hodiny

 

Cena individuálního balíčku je 5.000,- Kč bez DPH.

 

ŠKOLENÍ PRÁCE SE ZPRÁVOU ZOPO

Rozšiřující školení zaměřené na komplexní práci se zprávou ZOPO v systému Insolvenční správce®. Školení je určeno pro začínající i pokročilé uživatele.

Program školení

 • Vytvoření zprávy ZOPO v systému
 • Vyplácení věřitelů, uspokojování výživného a jiných pohledávek
 • Záloha insolvenčního správce na úhradu odměny a náhrady hotových výdajů ve zprávě ZOPO
 • Příkaz k úhradě generovaný ze zprávy ZOPO
 • Vytvoření elektronických formulářů Zpráva o plnění oddlužení a Zpráva o splnění oddlužení
 • Praktická ukázka práce se zprávou ZOPO v systému
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3 hodiny

Cena individuálního balíčku je 5.000,- Kč bez DPH.

 

ŠKOLENÍ NAČÍTÁNÍ VÝPISŮ, HROMADNÝ SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Rozšiřující školení s cílem osvojit si efektivní zpracování plateb plátců příjmů v systému a následné vyplácení věřitelů pomocí modulu Hromadného splátkového kalendáře. Školení je určeno pro pokročilé uživatele.

Program školení

 • Načítání výpisů do systému
 • Efektivní nastavení pravidel pro zpracování plateb v systému
 • Párování plateb k jednotlivým insolvenčním případům
 • Prezentace práce s inovovaným modulem Hromadný splátkový kalendář
 • Zefektivnění a zrychlení práce s vyplácením insolvenčních případů řešených formou oddlužení splátkovým kalendářem
 • Příkazy k úhradě generované z modulu Hromadný splátkový kalendář
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3 hodiny

Cena individuálního balíčku je 5.000,- Kč bez DPH.

 

ŠKOLENÍ KONKURZ

Rozšiřující školení zaměřené na téma správy konkurzu v systému Insolvenční správce®. Školení je určeno pro pokročilé uživatele.

Program školení

 • Agenda konkurzního řízení zpracovaná pomocí systému - krok po kroku
 • Postup při zpeněžování majetkové podstaty, Účet majetkové podstaty
 • Náklady a pohledávky v konkurzu
 • Elektronický formulář Konečná zpráva
 • Částečný a konečný rozvrh
 • Příkaz k úhradě v konkurzu
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3 hodiny

Cena individuálního balíčku je 5.000,- Kč bez DPH.

 

ŠKOLENÍ DATOVÁ SCHRÁNKA

Rozšiřující školení zaměřené na efektivní využívání modulu Datové schránky v systému Insolvenční správce®. Školení je určeno pro začínající i pokročilé uživatele.

Program školení

 • Propojení systému Insolvenční správce® s prostředím ostré datové schránky
 • Základní práce s datovou schránkou
 • Synchronizace doručených a odeslaných zpráv v systému
 • Odesílání dokumentů vytvořených v systému
 • Automatické a manuální řazení příloh k případům
 • Dodejky / doručenky zpráv
 • Náhledy datových zpráv
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 2 hodiny

Cena individuálního balíčku je 4.000,- Kč bez DPH.

 

ŠKOLENÍ NOVINKY

Rozšiřující školení novinek v systému Insolvenční správce® implementovaných v průběhu roku.

Program školení

 • Představení nových funkcí v systému
 • Praktická ukázka zjednodušení úkonů díky zavedeným novinkám
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3,5 hodiny

Cena individuálního balíčku je 5.500,- Kč bez DPH.

 

 

potřebujete Školení napříč softwarem?

Na základě konzultace se školitelem si vyberete optimální termín i dobu trvání tak, aby každý účastník odcházel se všemi potřebnými informacemi a zvládal i praktické dovednosti.

Toto školení si dohodněte přímo se školitelkou p. Jitkou Hořákovou – Tel: +420 739 389 718

Pro více informací nás kontaktujte na info@insolvence.as.