INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ

Školení pro nové i zkušené uživatele, sestavená na míru aktuálním potřebám všech účastníků.

Zvolit si můžete jak konkrétní oblast v softwaru, tak mix všeho, co právě potřebujete.

Nemusíte nikam jezdit, hradit dopravu a čas věnujete pouze školení.

Školitelka přijede přímo do vaší kanceláře, ve vámi vybraném termínu s potřebnými materiály.

 

Z důvodu maximální péče je optimální počet účastníků omezen na 8 a délka trvání na 6 hodin v jednom dni. Jednotlivá školení můžete kombinovat dle libosti.

V případě, že si vybrete dvě školení v jednom dni, obdržíte slevu 2000 Kč z celkové částky za obě školení!


ŠKOLENÍ SYSTÉM ZÁKLAD

Školení s cílem seznámit se se základními funkcemi systému, zefektivnit svou práci a naučit se využívat všechny jeho přednosti. Školení je určeno pro začínající uživatele.

Program školení

 • Úvod do software Insolvenční správce®
 • Hlavní funkce systému pod drobnohledem
 • Základní nastavení v systému, založení uživatelů, poboček, dlužnických účtů
 • Vložení insolvenčního případu, zadání přihlášek věřitelů
 • Založení a evidence majetku a nákladů
 • Propojení s insolvenčním rejstříkem
 • Správa oddlužení, vyplácení věřitelů pomocí modulu ZOPO
 • Korespondence v systému, elektronické formuláře, databáze textů a další
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 6 hodin

Cena Individuálního balíčku je 8.000,- Kč bez DPH.

 

ŠKOLENÍ PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK

Rozšiřující školení zaměřené na práci s přihláškami pohledávek v systému Insolvenční správce®. Školení je určeno pro začínající i pokročilé uživatele.

Program školení

 • Zadání přihlášky pohledávek věřitelepodřízenost, vykonatelnost, zajištění a další vlastnosti
 • Následná úprava pohledávky a její zpracování, stanoviska správce a dlužníka, přezkum
 • Postoupení a zpětvzetí přihlášky / pohledávky
 • Praktická ukázka práce s přihláškou pohledávek věřitele v systému
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3 hodiny

Cena individuálního balíčku je 5.000,- Kč bez DPH.

 

ŠKOLENÍ PRÁCE S MODULEM ZOPO

Rozšiřující školení zaměřené na práci s modulem ZOPO (Zpráva o plnění oddlužení) v systému Insolvenční správce®. Školení je pro začínající i pokročilé uživatele.

Program školení

 • Vytvoření tabulky ZOPO
 • Zadání příjmů, propočty mezi věřitele, příkaz k úhradě generovaný z modulu ZOPO
 • Deponace finančních prostředků a jejich následné rozdělení
 • Vytvoření elektronického formuláře Zpráva o plnění oddlužení a další výstupy
 • Funkce spojené s novelou IZ, účinnou od 1.6.2019 (přerušení, prodloužení, uspokojení 60 % / 3 roky)
 • Praktická ukázka práce s modulem ZOPO v systému
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3 hodiny

Cena individuálního balíčku je 5.000,- Kč bez DPH.

 

ŠKOLENÍ NAČÍTÁNÍ VÝPISŮ, HROMADNÝ SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Rozšiřující školení práce s hromadným splátkovým kalendářem a načítáním bankovních výpisů.

Program školení

 • Práce s modulem Hromadný splátkový kalendář
 • Zefektivnění a zrychlení práce s vyplácením insolvenčních případů, řešených způsobem oddlužení „splátkami a prodejem majetku“, případně „splátkami“
 • Načítání výpisů do systému a následné zpracování plateb
 • Kontrola příchozích a odchozích plateb
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3 hodiny

Cena individuálního balíčku je 5.000,- Kč bez DPH.

 

ŠKOLENÍ KONKURZ

Rozšiřující školení zaměřené na rozsáhlejší téma správy konkurzu.

Program školení

 • Agenda konkurzního řízení zpracovaná pomocí systému - krok po kroku
 • Základní nastavení, zpeněžení zajištěného a nezajištěného majetku
 • Vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli
 • Generování příkazů k úhradě
 • Konečná zpráva, částečný a konečný rozvrh
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3 hodiny

Cena individuálního balíčku je 5.000,- Kč bez DPH.

 

ŠKOLENÍ DATOVÁ SCHRÁNKA

Rozšiřující školení zaměřené na efektivní využívání modulu Datové schránky v systému Insolvenční správce®. Školení je určeno pro začínající i pokročilé uživatele.

Program školení

 • Propojení systému Insolvenční správce® s prostředím ostré datové schránky
 • Základní práce s datovou schránkou
 • Odesílání dokumentů vytvořených v systému
 • Automatické a manuální řazení příloh k případům
 • Dodejky / doručenky zpráv
 • Náhledy datových zpráv
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 2 hodiny

Cena individuálního balíčku je 4.000,- Kč bez DPH.

 

ŠKOLENÍ NOVINKY

Rozšiřující školení novinek v systému Insolvenční správce® implementovaných v průběhu roku.

Program školení

 • Nové funkce a vylepšení, implementované v průběhu roku, které vám usnadní a zpříjemní práci v systému
 • Praktická ukázka zjednodušení úkonů díky zavedeným novinkám
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3,5 hodiny

Cena individuálního balíčku je 5.500,- Kč bez DPH.

 

potřebujete Školení napříč softwarem?

Na základě konzultace se školitelem si vyberete optimální obsah, termín i dobu trvání tak, aby každý účastník odcházel se všemi potřebnými informacemi a zvládal i praktické dovednosti.

Školení i termín si domluvte přímo s naší školitelkou Jitkou Hořákovou: 773 786 065