PRAVIDELNÁ ŠKOLENÍ

Školení určená jak pro nové, tak zkušené uživatele s cílem pracovat v programu Insolvenční správce® rychle a efektivně.

Pod vedením našich lektorů získáte přehled o všech možnostech systému, jednotlivé funkce si dostatečně vyzkoušíte a rádi vám zodpovíme veškeré dotazy.

 

Aktuální termíny školení


 • 31.05.2022 od 12:30 do 15:30 hod. Praha - ŠKOLENÍ PRÁCE S MODULEM ZOPO, provozovna Insolvence 2008, a.s., U Plynárny 455/95, 101 00 Praha 10
  Poznámka: Na školení si s sebou, prosím, vezměte notebook, jelikož školení bude probíhat interaktivní formou. Wi-Fi připojení na internet je zde k dispozici. Školení se uskuteční při minimálním počtu 3 účastníků. Platba za školení Vám bude přiúčtována k pravidelné měsíční fakturaci za systém Insolvenční správce®. Bezplatné zrušení registrace je možné nejpozději 3 dny před školením.
  Počet zbývajících míst: 3

 • 31.05.2022 od 9:00 do 12:00 hod. Praha - ŠKOLENÍ PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK, provozovna Insolvence 2008, a.s., U Plynárny 455/95, 101 00 Praha 10
  Poznámka: Na školení si s sebou, prosím, vezměte notebook, jelikož školení bude probíhat interaktivní formou. Wi-Fi připojení na internet je zde k dispozici. Školení se uskuteční při minimálním počtu 3 účastníků. Platba za školení Vám bude přiúčtována k pravidelné měsíční fakturaci za systém Insolvenční správce®. Bezplatné zrušení registrace je možné nejpozději 3 dny před školením.
  Počet zbývajících míst: 4

 • 07.06.2022 od 12:30 do 15:30 hod. Praha - ŠKOLENÍ KONKURZ, provozovna Insolvence 2008, a.s., U Plynárny 455/95, 101 00 Praha 10
  Poznámka: Na školení si s sebou, prosím, vezměte notebook, jelikož školení bude probíhat interaktivní formou. Wi-Fi připojení na internet je zde k dispozici. Školení se uskuteční při minimálním počtu 3 účastníků. Platba za školení Vám bude přiúčtována k pravidelné měsíční fakturaci za systém Insolvenční správce®. Bezplatné zrušení registrace je možné nejpozději 3 dny před školením.
  Počet zbývajících míst: 5

 • 07.06.2022 od 9:00 do 12:00 hod. Praha - ŠKOLENÍ NAČÍTÁNÍ VÝPISŮ, HSK, provozovna Insolvence 2008, a.s., U Plynárny 455/95, 101 00 Praha 10
  Poznámka: Na školení si s sebou, prosím, vezměte notebook, jelikož školení bude probíhat interaktivní formou. Wi-Fi připojení na internet je zde k dispozici. Školení se uskuteční při minimálním počtu 3 účastníků. Platba za školení Vám bude přiúčtována k pravidelné měsíční fakturaci za systém Insolvenční správce®. Bezplatné zrušení registrace je možné nejpozději 3 dny před školením.
  Počet zbývajících míst: 1

 • 09.06.2022 od 12:30 do 15:30 hod. Brno - ŠKOLENÍ PRÁCE S MODULEM ZOPO, GRiT, s.r.o, Kopečná 10, 602 00 Brno
  Poznámka: Na školení si s sebou, prosím, vezměte notebook, jelikož školení bude probíhat interaktivní formou. Wi-Fi připojení na internet je zde k dispozici. Školení se uskuteční při minimálním počtu 5 účastníků. Platba za školení Vám bude přiúčtována k pravidelné měsíční fakturaci za systém Insolvenční správce®. Bezplatné zrušení registrace je možné nejpozději 3 dny před školením.
  Počet zbývajících míst: 7

 • 09.06.2022 od 9:00 do 12:00 hod. Brno - ŠKOLENÍ PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK, GRiT, s.r.o, Kopečná 10, 602 00 Brno
  Poznámka: Na školení si s sebou, prosím, vezměte notebook, jelikož školení bude probíhat interaktivní formou. Wi-Fi připojení na internet je zde k dispozici. Školení se uskuteční při minimálním počtu 5 účastníků. Platba za školení Vám bude přiúčtována k pravidelné měsíční fakturaci za systém Insolvenční správce®. Bezplatné zrušení registrace je možné nejpozději 3 dny před školením.
  Počet zbývajících míst: 10

 • 15.06.2022 od 12:30 do 15:30 hod. Brno - ŠKOLENÍ KONKURZ, GRiT, s.r.o, Kopečná 10, 602 00 Brno
  Poznámka: Na školení si s sebou, prosím, vezměte notebook, jelikož školení bude probíhat interaktivní formou. Wi-Fi připojení na internet je zde k dispozici. Školení se uskuteční při minimálním počtu 5 účastníků. Platba za školení Vám bude přiúčtována k pravidelné měsíční fakturaci za systém Insolvenční správce®. Bezplatné zrušení registrace je možné nejpozději 3 dny před školením.
  Počet zbývajících míst: 9

 • 15.06.2022 od 9:00 do 12:00 hod. Brno - ŠKOLENÍ NAČÍTÁNÍ VÝPISŮ, HSK, GRiT, s.r.o, Kopečná 10, 602 00 Brno
  Poznámka: Na školení si s sebou, prosím, vezměte notebook, jelikož školení bude probíhat interaktivní formou. Wi-Fi připojení na internet je zde k dispozici. Školení se uskuteční při minimálním počtu 5 účastníků. Platba za školení Vám bude přiúčtována k pravidelné měsíční fakturaci za systém Insolvenční správce®. Bezplatné zrušení registrace je možné nejpozději 3 dny před školením.
  Počet zbývajících míst: 8


V případě Vašeho zájmu, prosím, vyplňte registrační formulář níže.

Registrační formulář


 

1. ŠKOLENÍ systém ZÁKLAD

Školení s cílem seznámit se se základními funkcemi systému, naučit se využívat všechny jeho přednosti a zefektivnit tak svou práci. Určeno pro začínající uživatele.

Program školení

 • Úvod do softwaru Insolvenční správce®
 • Hlavní funkce pod drobnohledem - základní nastavení v systému, založení insolvenčního případu, přihlášky věřitelů, správa oddlužení, vyplácení věřitelů, práce s korespondencí, propojení s ISIR, správa dokumentů a další
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 6 hodin

Cena školení Základ je 450 Kč bez DPH. Částka je určena pouze k pokrytí nákladů spojených se školením, bude vám přiúčtována k pravidelné měsíční platbě za informační systém.

 

2.  ŠKOLENÍ systém plus

Rozšiřující školení zaměřená na obsáhlejší témata, pokročilé funkce a novinky v software. Školení jsou určena pro uživatele s již základní znalostí systému.

 

A. PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK

Rozšiřující školení zaměřené na práci s přihláškami pohledávek v systému Insolvenční správce®. Školení je pro začínající i pokročilé uživatele.

Program školení

 • Zadání přihlášky pohledávek věřitele, podřízenost, vykonatelnost, zajištění a další vlastnosti
 • Následná úprava pohledávky a její zpracování, stanoviska správce a dlužníka, přezkum
 • Postoupení a zpětvzetí přihlášky / pohledávky
 • Praktická ukázka práce s přihláškou pohledávek věřitele v systému
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3 hodiny

Cena školení Přihlášky pohledávek je 350 Kč bez DPH.

Částka je určena pouze k pokrytí nákladů spojených se školením, bude vám přiúčtována k pravidelné měsíční platbě za informační systém.

 

B. PRÁCE S MODULEM ZOPO

Rozšiřující školení zaměřené na práci s modulem ZOPO (Zpráva o plnění oddlužení) v systému Insolvenční správce®. Školení je pro začínající i pokročilé uživatele.

Program školení

 • Vytvoření tabulky ZOPO
 • Zadání příjmů, propočty mezi věřitele, příkaz k úhradě generovaný z modulu ZOPO
 • Deponace finančních prostředků a jejich následné rozdělení
 • Vytvoření elektronického formuláře Zpráva o plnění oddlužení a další výstupy
 • Funkce spojené s novelou IZ, účinnou od 1.6.2019 (přerušení, prodloužení, uspokojení 60 % / 3 roky)
 • Praktická ukázka práce s modulem ZOPO v systému
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3 hodiny

Cena školení Práce s modulem ZOPO je 350 Kč bez DPH.

Částka je určena pouze k pokrytí nákladů spojených se školením, bude vám přiúčtována k pravidelné měsíční platbě za informační systém.

 

C. HROMADNÝ SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ, NAČÍTÁNÍ VÝPISŮ

Rozšiřující školení práce s hromadným splátkovým kalendářem a načítáním bankovních výpisů.

Program školení

 • Práce s modulem Hromadný splátkový kalendář
 • Zefektivnění a zrychlení práce s vyplácením insolvenčních případů, řešených způsobem oddlužení „splátkami a prodejem majetku“, případně „splátkami“
 • Načítání výpisů do systému a následné zpracování plateb
 • Kontrola příchozích a odchozích plateb
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3 hodiny

Cena školení Hromadný splátkový kalendář je 350 Kč bez DPH.

Částka je určena pouze k pokrytí nákladů spojených se školením, bude vám přiúčtována k pravidelné měsíční platbě za informační systém.

 

D.  KONKURZ

Rozšiřující školení zaměřené na rozsáhlejší téma správy konkurzu.

Program školení

 • Agenda konkurzního řízení zpracovaná pomocí systému - krok po kroku
 • Základní nastavení, zpeněžení zajištěného a nezajištěného majetku
 • Vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli
 • Generování příkazů k úhradě
 • Konečná zpráva, částečný a konečný rozvrh
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3 hodiny

Cena školení Konkurz je 350 Kč bez DPH. Částka je určena pouze k pokrytí nákladů spojených se školením, bude vám přiúčtována k pravidelné měsíční platbě za informační systém.

 

E. NOVINKY V SYSTÉMU 

Rozšiřující školení novinek v systému Insolvenční správce® zavedených v průběhu roku.

Program školení

 • Nové funkce a vylepšení, implementované v průběhu roku, které vám usnadní a zpříjemní práci v systému
 • Praktická ukázka zjednodušení úkonů díky zavedeným novinkám
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 3 hodiny

Cena školení Novinky je 350 Kč bez DPH. Částka je určena pouze k pokrytí nákladů spojených se školením, bude vám přiúčtována k pravidelné měsíční platbě za informační systém.

 

F. DATOVÁ SCHRÁNKA

Rozšiřující školení zaměřené na efektivní využívání modulu Datové schránky v systému Insolvenční správce®. Školení je určeno pro začínající i pokročilé uživatele.

Program školení

 • Propojení systému Insolvenční správce® s prostředím ostré datové schránky
 • Základní práce s datovou schránkou
 • Odesílání dokumentů vytvořených v systému
 • Automatické a manuální řazení příloh k případům
 • Dodejky / doručenky zpráv
 • Náhledy datových zpráv
 • Prostor pro dotazy
 • Délka školení: 2 hodiny

Cena školení Datová schránka je 300 Kč bez DPH. Částka je určena pouze k pokrytí nákladů spojených se školením, bude vám přiúčtována k pravidelné měsíční platbě za informační systém.

 

3. ŠKOLENÍ SYSTÉM INDIVIDUAL

Školení pro nové i zkušené uživatele, sestavené na míru aktuálním potřebám všech účastníků.

Zvolit si můžete jak konkrétní oblast v softwaru, tak mix všeho, co právě potřebujete.

Nemusíte nikam jezdit, hradit dopravu a čas věnujete pouze školení.

Více informací najdete ZDE.


Pro přihlášení na školení informačního systému Insolvenční správce® je nutná závazná registrace.

Obchodní podmínky naleznete ZDE.


Registrační formulář: 

* povinné pole

x

Informace o cookies na této stránce

Abyste na našem webu našli vždy to, co potřebujete, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Pro personalizovaný zážitek z prohlížení webu udělte prosím souhlas se zpracováním všech typů cookies.


Nastavení cookies

Cookie soubory, které jsou použité na těchto stránkách jsou rozděleny do kategorií a níže si můžete zjistit o každé kategorii více a povolit nebo zamítnout některé nebo všechny z nich. Jakmile zakážete kategorie, které byly předtím povoleny, budou z vašeho prohlížeče odstraněny všechny soubory cookie přiřazené do této kategorie.