Tipy pro efektivnější práci se systémem Insolvenční správce®

Stavíme na zkušenostech!

Systém je neustále vyvíjen a zdokonalován. Obsahuje velké množství modulů a funkcí, které jsou vytvořeny na základě podnětů samotných insolvenčních správců.

Vybrali jsme pár funkcí, které zjednoduší správu řízení.

 

Notifikační centrum

Novinky v softwaru, důležité odstávky, upozornění na uložení příloh z datové schránky do záložky „Dokumenty“ a další. To vše přehledně s možností organizace a editace.

Kalkulačka chráněného obydlí

Automatický výpočet hodnoty dlužníkova obydlí. Nemusíte zjišťovat statistickou hodnotu obydlí dle tabulek ČSÚ či koeficient růstu cen či koeficient počtu osob a složitě provádět výpočet.

 

úřední záznam

Jednoduché záznamy komunikace s ostatními účastníky ins. řízení, poznámky ze schůzek a telefonátů máte vždy po ruce.

dopis online

Dopis online je jedna ze služeb portálu Hybridní pošty poskytovatele Postservisu, která umožňuje elektronické podání různých druhů zásilek a jejich online zaplacení. Vytvoříte si dopis, upomínku či jakýkoliv jiný dokument v elektronické podobě a místo vytištění, nákupu obálky a cesty na poštu jen vytvoříte dokument, uložíte jej ve formátu PDF a elektronicky odešlete.

 

elektronické formuláře

 

Systém sám automaticky do elektronických formulářů předvyplní adekvátní data, která máte u daného insolvenčního případu zadány. Elektronický formulář pak snadno vygenerujete stisknutím jednoho tlačítka.

 

 

ASPI

Zdarma součástí softwaru, aktualizuje se automaticky! Na vyžádání vám zajistíme i Komentář Insolvenčního zákona a Občanského zákoníku. Vyhledávání všech právních předpisů a judikátů vždy dle nejaktuálnější verze ASPI.


 

Hromadný splátkový kalendář

Prostřednictvím Hromadného splátkového kalendáře rychle a snadno zadáte a propočtete příjmy mezi nezajištěné věřitele u insolvenčních případů, které jsou řešeny způsobem oddlužení splátkami a prodejem majetku, případně splátkami.

Pohodlně a z jednoho místa tak vyplatíte vybrané insolvenční případy. Pamatujeme i na manuální úpravy!

 

 

Insolvenční rejstřík

Propojení insolvenčního rejstříku se softwarem pro efektivnější práci.

Nové události zveřejněné v insolvenčním rejstříku vám software automaticky zobrazí. Můžete si je filtrovat a dále s nimi pracovat. 

Poptávač

Jednoduché zpeněžení majetku v insolvenčním řízení přes informační systém Insolvenční správce®. Odhady cen nemovitostí, odhady cen věcí movitých, podmínky pro vymožení či odkup objednávek – aktuálně nemáme partnera podmínky pro zpeněžení majetku formou dražby i pojištění věcí movitých a nemovitých.

POMOCÍ NĚKOLIKA KLIKNUTÍ ODEŠLETE POPTÁVKY NA:Příkaz k úhradě v konkurzu

Neocenitelná funkce k vytvoření příkazu k úhradě v konkurzu, nepatrném konkurzu nebo oddlužení prodejem majetku.

Jestliže si vytvoříte Návrh částečného či konečného rozvrhu, případně vytvořen Návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, máte možnost vytvořit příkaz k úhradě dle vámi zvoleného návrhu, kdy se do příkazu budou dotahovat částky dle tohoto zvoleného dokumentu.

Můžete si snadno vytvořit i vlastní příkaz k úhradě, do kterého si uvedete věřitele a částky, jaké aktuálně potřebujete vyplatit.

 


Existuje nějaká funkce systému Insolvenční správce® se kterou si nevíte rady?

Volejte technickou a uživatelskou podporu!

Mobil: +420 739 389 718

Jsme vám k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 17:30 hodin.