zpráva o plnění oddlužení (zopo)

Podrobnější informace o modulu ZOPO najdete v interaktivní nápovědě systému Insolvenční správce® nebo v uživatelském manuálu, který je ke stažení v softwaru v záložce Nápověda nebo v partnerské sekci těchto webových stránek.

Struktura tabulky ZOPO

Základní tabulka ZOPO je rozdělena na dvě části. Do horní části tabulky se vyplňují příjmy dlužníka a skutečnosti ovlivňující celkovou výši částky k přerozdělení mezi věřitele. V dolní části tabulky se zobrazují dílčí částky již přerozdělené mezi jednotlivé věřitele. Hodnoty, které zadáte do horní části tabulky, budou automaticky propočítávány po kliknutí na tlačítko „Propočítat“.

 

Struktura tabulky ZOPO

 

V případě, že máte v základním nastavení oddlužení uvedeno, že se jedná o společné oddlužení manželů, jsou v tabulce ZOPO některé řádky zdvojené (např. čistý příjem), a to především pro přesnější evidenci příjmů obou manželů a větší přehlednost.

U jednotlivých druhů příjmů dlužníka je ikona  lupy , která umožňuje rozepsat detail daného příjmu po jednotlivých položkách.


 

Ke každému druhu příjmu v jednotlivých měsících je také možné přidávat poznámky. ZOPO navíc umožňuje zadat postižitelnou částku dvěma způsoby. Postižitelnou částku je možné nechat automaticky dopočítat při zadání čistého příjmu dlužníka nebo ji zadat ručně, a následně nechat dopočítat čistý příjem.

U položek „Vyživované osoby“, „Odměna insolvenčního správce – náklady“, „hotové výdaje insolvenčního správce“ a dalších přidaných nákladů je ikona „Vyplnit data“ . Kliknutím na ikonu se částka uvedená v daném řádku v konkrétním měsíci automaticky načte i do všech následujících neuzamčených měsíců.

Ikona „Uložit data“ slouží k uložení dat zadaných v horní části tabulky. Po uložení dat se sloupec neuzamkne. Je tedy možné ho dále upravovat. Funkce je určena především pro případy, kdy uživatelé systému očekávají ještě další příjmy v daném měsíci. Slouží tak především pro uložení rozpracovaného měsíce.

 

Výpočet splátek věřitelům

Kliknutím na tlačítko „Propočítat“ pod každým vyplněným měsícem se propočítají částky z horní části tabulky mezi věřitele, podle předpisu procent, pouze v konkrétním měsíci a následně se daný měsíc uloží.

Vyplacené měsíce je možné uzamykat nebo se uzamknou automaticky po vygenerování příkazů k úhradě tak, aby v nich nedocházelo k nevyžádaným změnám. Odemykat měsíce a provádět v nich dodatečné změny, případně částky nechat nově přepočítat, mohou pouze uživatelé s přednastavenými právy pro tento úkol.

Funkce „Generovat inventuru splátek“ umožňuje exportovat přehled vyplacených splátek pro vybraného věřitele v průběhu trvání oddlužení, včetně variabilního symbolu a čísla účtu, na který byla splátka zaslána. Po kliknutí na tlačítko „Generovat inventuru splátek“ se objeví seznam všech věřitelů, mezi kterými si můžete vybrat, pro které z nich chcete inventuru vygenerovat. Součástí dokumentu je také žádost o potvrzení, že daný věřitel obdržel všechny uvedené splátky ve správné výši a o zaslání potvrzení zpět. Dokument je důležitý v okamžiku, kdy dané oddlužení končí a insolvenční správce potřebuje potvrzení předložit příslušnému soudu.

 

Generování zprávy ZOPO

Po kliknutí na tlačítko „Generovat zprávu“ se zobrazí nastavení exportovaných dat, kde si můžete zvolit způsob výpočtu částky pro „Očekávané uspokojení věřitelů“. Po zaškrtnutí této možnosti a zvolení konkrétního měsíce je změněn způsob výpočtu očekávané míry uspokojení věřitelů. Míra uspokojení se v dokumentu nebude počítat od počátku celého oddlužení, ale od zvoleného měsíce. Možnost je vhodné použít v případě, že se správce dohodne s dlužníkem na navýšení měsíčních splátek například z důvodu neplnění oddlužení na požadovaných 30 %.

Při generování zprávy ZOPO je také možné nastavit, zda se má ve vygenerovaných dokumentech zobrazovat popis dlužníka. Automaticky bude vždy nastavené, aby se podpis dlužníka v dokumentech zobrazoval. Pomocí zaškrtávacího pole „Nezobrazovat podpis dlužníka“ je možné zobrazení podpisu dlužníka zrušit.

Další možností v nastavení generování zprávy ZOPO je zobrazení základní nezabavitelné částky + normativních nákladů na bydlení. Můžete si zvolit, zda tuto položku chcete ve vygenerovaném dokumentu vyplnit nebo pole nechat prázdné a to pomocí pole „Nezobrazovat ZM + NNB“.

Rozdělení deponace

V případě, že dojde k deponaci pohledávky nebo alespoň její části, je možné ji následně rozdělit pomocí ikony „Rozdělení deponace“.

  • pokud není v daném řízení nic nadeponováno, je ikona šedá
  • pokud dojde ke změně v přihláškách (je tedy vhodné rozdělit dosud nadeponovanou částku), ikona zčervená
  • pokud má správce nadeponovánu jakoukoliv částku pro jakéhokoliv věřitele, je ikona žlutá
  • pokud v daném řízení byla již rozdělena deponace je ikona modrá
  • po kliknutí na tlačítko se zobrazí dialogové okno, kde si můžete vybrat, kterou deponaci chcete rozdělit, jakým způsobem a ve kterém měsíci
  • pokud ji vrátíte věřiteli, kterému jste dosud neprávem deponovali, je částka připsána ve vybraném měsíci k danému věřiteli a zapíše se také do kolonky „Nepočítat do součtu“
  • pokud ji rozdělíte mezi všechny věřitele, je částka v měsíci, který si zvolíte, rozdělena mezi jednotlivé věřitele a zároveň je částka připsána do kolonky „Nepočítat do součtu“
  • po rozdělení deponované částky tímto způsobem dojde k vynulování nadeponovaných částek, které se zobrazovali v tabulce ZOPO

Automaticky se také vytvoří záznam, jak byla deponovaná částka rozdělena, který slouží především pro další kontrolu. V případě, že deponaci nerozdělíte přesně podle svých představ, je možné chybně rozdělenou deponaci anulovat a deponovanou částku rozdělit mezi věřitele znovu.

 


Technická a uživatelská podpora softwaru Insolvenční správce®

Mobil: +420 739 389 718

Jsme vám k dispozici každý pracovní den od 8:00 do 17:30 hodin.


 

Vyzkoušet systém Insolvenční správce®
Potřebujete doplňující informace? Zeptejte se zde.